Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 29/02/2016 12:43:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΛ5ΩΚ8-ΤΝΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη