Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ - ΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 29/02/2016 11:25:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩ5ΧΩΚ8-ΜΛ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη