Θέμα: ΧΡΕΗ - ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Δ.ΞΑΝΘΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
Ημ/νια: 29/02/2016 10:46:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΜΨΩΚ8-Β51

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη