Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Ημ/νια: 15/10/2014 12:35:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΦΥΩΚ8-ΧΘ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής ΠροστασίαςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη