Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Φ.Π.Α.Δ. , ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημ/νια: 04/12/2012 14:28:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Β455ΩΚ8-ΝΑΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής ΠροστασίαςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη