Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Φ.Π.Α.Δ. , ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ημ/νια: 04/12/2012 14:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Β455ΩΚ8-1ΧΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής ΠροστασίαςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη