Θέμα: «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Κιμμερίων Ξάνθης».
Ημ/νια: 30/08/2019 12:02:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩΨΩΚ8-ΖΡ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού