Θέμα: «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Γ’ Παιδικός Σταθμός Δήμου Ξάνθης».
Ημ/νια: 30/08/2019 12:08:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΘΠΩΚ8-Χ7Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού