Θέμα: «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Η’ Παιδικός Σταθμός Δήμου Ξάνθης».
Ημ/νια: 30/08/2019 12:15:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝ0ΗΩΚ8-Λ4Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού