Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Ο.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2019 13:54:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 65ΧΧΩΚ8-2Γ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού