Θέμα: Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής Δήμου Ξάνθης εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων Μ.Φ.Π.Α.Δ., Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου
Ημ/νια: 06/09/2017 07:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Φ65ΩΚ8-ΝΝΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και ΠολιτισμούΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη