Θέμα: Εκδοση της αναθεώρησης της άδειας δόμησης 22/2015 και της έγκρισης δόμησης 11/2015
Ημ/νια: 22/02/2016 11:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ4ΥΩΚ8-853

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη