Θέμα: Εκδοση της ενημέρωσης της άδειας δόμησης 51/2013 και της έγκρισης δόμησης 42/2013
Ημ/νια: 22/02/2016 12:02:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Η03ΩΚ8-Ψ1Ζ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη