Θέμα: Εκδοση της αναθεώρησησ της έγκρισης δόμησης 75/2014 και άδειας δόμησης 75/2014
Ημ/νια: 19/02/2016 10:12:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΕΠΩΚ8-ΞΩ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη