Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 8/2016 και τίτλο : Ανέγερση τριώροφης οικοδομής , ανοιχτού στεγασμένου χώρου στάθμευσης και τοιχίου αντιστήριξης στον περιβάλλοντα χώρο
Ημ/νια: 16/02/2016 09:43:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠΙΓΩΚ8-80Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη