Θέμα: Εκδοση της αναθεώρησης της ΝΑ 26/10
Ημ/νια: 16/02/2016 09:46:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΠ4ΩΚ8-Σ67

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη