Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 7/2016 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης οικοδομής δύο κατοικιών με στέγη και υπόγειο
Ημ/νια: 12/02/2016 09:13:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΚ6ΩΚ8-413

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη