Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 4/2016 με τίτλο : Ανέγερση τριόροφης οικοδομής με ισόγειο - υπόγειο: αποθήκη οικ χρήσης 1ος, 2ος όροφος: κατοικία και στέγη και ενημέρωση του στελέχους της έγκρισης δόμησης
Ημ/νια: 09/02/2016 13:53:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Π8ΦΩΚ8-ΝΕΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη