Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 5/2016 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης κατοικίας με υπόγειο και στέγη
Ημ/νια: 09/02/2016 13:56:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Θ1ΛΩΚ8-ΔΡ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη