Θέμα: Εκδοση της ενημέρωσης της έγκρισης δόμησης 69/2013 και άδειας δόμησης με αρ 98/2013
Ημ/νια: 05/02/2016 10:47:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΝ8ΩΚ8-Κ55

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη