Θέμα: Ενημέρωση της έγκρισης δόμησης με αρ 6/2013
Ημ/νια: 02/02/2016 11:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔ90ΩΚ8-ΘΙΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη