Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 6/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση ισόγειου λατρευτικού χώρου
Ημ/νια: 25/01/2016 14:37:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥ4ΚΩΚ8-Μ41

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη