Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 3/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση ισόγειου λατρευτικού χώρου
Ημ/νια: 25/01/2016 14:40:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥ74ΩΚ8-Υ0Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη