Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 5/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση ισόγειας αποθήκης με στέγη
Ημ/νια: 14/01/2016 12:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΨΙΩΚ8-01Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη