Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 2/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση ισόγειας αποθήκης με στέγη
Ημ/νια: 14/01/2016 12:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ζ7ΕΩΚ8-ΓΟΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη