Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 3/2016 και τίτλο : Ανέγερση δύο ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και τοιχίο αντιστήριξης στο βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου
Ημ/νια: 13/01/2016 12:29:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΩΟΩΚ8-ΡΩΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη