Θέμα: Eκδοση της άδειας δόμησης με αρ 1/2016 και τίτλο : 1. Αλλαγή χρήσης ισόγειας βιοτεχνίας μεταλλικών μηχανισμών κουφωμάτων σε ΚΥΕ 2. Αλλαγή των όψεων του υφιστάμενου κτιρίου 3. Προσθήκη Η/Χ και ψυκτικού θαλάμου 4. Νομιμοποίηση α. της χωροθέτησης των υφιστάμενων κτιρίων β. του ύψους ορόφου του κτιρίου γραφείων και γ. νομιμοποίηση του κτίσμστος α και αλλαγή χρήσης του σε βοηθητικό χώρο ΚΥΕ 5. αλλαγή χρήσης του ισογείου του κτιρίου γραφείων σε ΚΥΕ
Ημ/νια: 13/01/2016 12:38:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΒΚΩΚ8-ΩΧΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη