Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 1/2016 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 08/01/2016 13:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΥ6ΩΚ8-Μ33

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη