Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 62/2015 και τίτλο : Ενημέρωση εμβαδού γηπέδου, νομιμοποιήηση όψεων, θέσης , φέροντος οργανισμού και ύψους υφιστάμενου μηχανουργείου με αρ Ο.Α. Δ.Ξ.131/2001 και προσθήκη παταρίου
Ημ/νια: 24/12/2015 11:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΓΓΩΚ8-5ΨΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη