Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 72/2015 και τίτλο : Κατεδάφιση ισόγειου χώρου στάθμευσης
Ημ/νια: 18/12/2015 15:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗΜΧΩΚ8-Ω2Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη