Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 60/2015 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης οικοδομής δύο κατοικιών με στέγη
Ημ/νια: 17/12/2015 12:17:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΚΣΩΚ8-Μ45

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη