Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 71/2015 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης οικοδομής δύο κατοικιών με στέγη
Ημ/νια: 17/12/2015 12:20:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΚΚΩΚ8-Γ2Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη