Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 58/2015 και τίτλο : Ανέγερση τριώροφης οικοδομής με ισόγειο - υπόγειο: Αποθήκη οικιακής χρήσης , 1ος- 2ος όροφος : Κατοικία και στέγη
Ημ/νια: 15/12/2015 11:31:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 64Μ1ΩΚ8-Ξ69

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη