Θέμα: Eκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 59/2015 και τίτλο : Αναθεώρηση της ΔΑ 4/2009 οικοδομικής άδειας
Ημ/νια: 15/12/2015 11:34:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3Ζ1ΩΚ8-ΕΝΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη