Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 69/2015 και τίτλο ; 1. Νομιμοποίηση κατοικίας και δύο αποθηκών οικιακής χρήσης με το άρθρο 4 του ΝΟΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Ν 4178/13 και 2. Προσθήκη εδραζόμενης στέγης σε υπάρχουσα κατοικία και ανέγερση στεγάστρου με bbq στον περιβάλλοντα χώρο
Ημ/νια: 11/12/2015 14:30:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΟΜΤΩΚ8-ΧΧΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη