Θέμα: Εκδοση της αναθεώρησης της άδειας δόμησης 53/13
Ημ/νια: 10/12/2015 14:00:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Π1ΜΩΚ8-4Ξ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη