Θέμα: Εκδοση της ενημέρωσης της άδειας δόμησης 61/13
Ημ/νια: 10/12/2015 13:32:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ρ78ΩΚ8-Η6Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη