Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 57/2015 με τίτλο : Κατεδάφιση υφισταμένων κτισμάτων εντός οικοπέδου
Ημ/νια: 08/12/2015 12:41:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΞΠΩΚ8-Κ7Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη