Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 55/2015 και τίτλο : Κατεδάφιση μίας ισόγειας κατοικίας προ του 1955
Ημ/νια: 03/12/2015 13:32:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 68ΝΚΩΚ8-8ΓΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη