Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 66/2015 και τίτλο : Κατεδάφιση μίας ισόγειας κατοικίας προ του 1955
Ημ/νια: 03/12/2015 13:36:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΚΤΩΚ8-13Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη