Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 67/2015 και τίτλο : Κατεδάφιση μίας ισόγειας κατοικίας προ του 1955
Ημ/νια: 03/12/2015 13:39:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΔΑΩΚ8-ΠΕΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη