Θέμα: Απόφαση ακύρωσης της έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής κια υπολογισμού προστίμου της υπηρεσίας μας με αρ 10/2012
Ημ/νια: 02/12/2015 13:33:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Δ3ΕΩΚ8-ΑΣΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη