Θέμα: Εκδοση της αναθεώρησης της άδειας δόμησης με αρ 66/2014 και έγκρισης δόμησης με αρ 56/2014 ως προς την αλλαγή επιβλέποντα μηχανικού
Ημ/νια: 01/12/2015 10:00:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Β9ΘΩΚ8-Ν3Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη