Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 65/2015 και τίτλο: Νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων βιομηχανικού κτιρίου δηλωμένα με το Ν 4178/2013, μετατροπή μεταλ. χωρικού πλαισίου σε αποθηκευτικό χώρο, μετατροπή υπέργειας δεξαμενής σε αποθήκη, εγκατάσταση τεσσάρων σιλό κια κατασκευή στεγάστρου
Ημ/νια: 26/11/2015 12:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗΔΩΚ8-ΠΦ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη