Θέμα: 3η Αναθεώρηση της άδειας δόμησης με αρ 41/2014 και έγκρισης δόμησης με αρ 37/2014
Ημ/νια: 26/11/2015 12:45:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 76ΓΣΩΚ8-ΒΜΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη