Θέμα: Αναθεώρηση της άδειας δόμησης με αρ 71/2014 και έγκρισης δόμησης με αρ 13/2014 ως προς αλλαγη επιβλέποντα μηχανικού
Ημ/νια: 26/11/2015 12:51:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 65Θ7ΩΚ8-ΓΧΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη