Θέμα: Αναθεώρηση της άδειας δόμησης με αρ 1/2015 και έγκρισης με αρ 83/2014 ως προς τους επιβλέποντες μηχανικούς
Ημ/νια: 20/11/2015 10:19:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΛ4ΩΚ8-Λ0Τ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη