Θέμα: Αναθεώρηση της 124/2012 άδειας δόμησης ως προς την αλλαγή επιβλέποντα μηχανικού
Ημ/νια: 18/11/2015 10:11:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΒΘΩΚ8-ΨΞ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη