Θέμα: Εκδοση της αναθεώρησης της άδειας δόμησης με αρ 27/15 και της έγκρισης δόμησης με αρ 12/15 ως προς την αλλαγή επιβλέποντα μηχανικού
Ημ/νια: 16/11/2015 12:03:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΙΥΩΚ8-ΤΟΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη