Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 63/15 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟIΚΟΔΟΜΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ OIK. ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
Ημ/νια: 13/11/2015 14:20:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΙΚΩΚ8-Γ9Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη